Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Gospodarstwo rolne z gminy Golina najbezpieczniejsze w regionie

Wczoraj (26 czerwca) podczas „Wielkopolskiej Biesiady” w Starym Mieście uroczyście podsumowano etap regionalny XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
 
Organizatorem wydarzenia jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partner Strategiczny przedsięwzięcia to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – AGRO UBEZPIECZENIA. Konkurs otrzymał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Przy ocenie każdego z gospodarstw komisja, zgodnie z regulaminem, brała pod uwagę szereg kryteriów, w tym:
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
  • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;
  • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku rodzinnego, w tym plac zabaw dla dzieci.
Do etapu regionalnego XIX edycji przedsięwzięcia zakwalifikowano 15 indywidualnych gospodarstw rolnych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz kolskiego. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów najbezpieczniejszych gospodarstw oraz przyznała dwanaście wyróżnień za udział w zmaganiach.
 
Na pierwszym miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Pani Anny Szczepankiewicz z m. Myślibórz, gm. Golina, pow. koniński jako najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie w 2022 roku. Zwyciężczyni konkursu na ponad 70 hektarach prowadzi  hodowlę bydła mlecznego (120 szt.) oraz opasów (100 szt. jałówek i 20 szt. byków). Ponadto, uprawia kukurydzę, lucernę, trawy oraz zboża.
 
Drugie miejsce przyznano Państwu Joannie i Piotrowi Burdelak z m. Głuchów, gm. Kawęczyn, pow. turecki. Natomiast trzecie miejsce przypadło Panu Michałowi Imbiorowiczowi z m. Przybrodzin, gm. Powidz, pow. słupecki.
 
Dodatkowo, przyznano specjalne wyróżnienie Państwu Jolancie i Dariuszowi Klichowskim z m. Radolina gm. Golina, pow. koniński za prowadzenie gospodarstwa rolnego z dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wdrażanie udogodnień zwiększających bezpieczeństwo.
 
Organizatorzy konkursu uhonorowali wszystkich nagrodami. Powiat koniński również sfinansował nagrody dla laureata oraz wszystkich wyróżnionych rolników, które wręczyły Żanetta Matlewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego oraz Julia Stasińska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Koninie.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting