Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Dotacja z Polskiego Ładu dla Powiatu Konińskiego

Sukcesem zakończyły się starania powiatu konińskiego o pozyskanie środków finansowych z Polskiego Ładu na przebudowę drogi powiatowej oraz termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu.

W lutym 2022 r. powiat złożył trzy wnioski o dofinansowanie w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą drogową oraz efektywnością energetyczną. Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski na inwestycje pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim” oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn-Modlibogowice - Etap II". Wartość szacunkowa tych projektów to kwota 17.368.999,69 zł. Wielkość przyznanego dofinansowania to 15.882.099,72 zł. Okres realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2022-2024.

Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie i dotyczyć będą przede wszystkim wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian i dachów, wymiany źródeł ciepła oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Przebudowa drogi powiatowej w ramach drugiego projektu  dotyczy odcinka o łącznej długości ok. 4,6 km między Dąbroszynem a Moglibogowicami.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting