Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2023r.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok oraz raport o stanie Powiatu Konińskiego. Na tej podstawie udzielili jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla zarządu.

Sesja, która odbyła się 25 czerwca, rozpoczęła się od wręczenia przez prezesa i wiceprezesa Powiatowej Organizacji LOK w Koninie medalu Ligi Obrony Kraju skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w podziękowaniu za współpracę z organizacją.
Podczas III sesji radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem budżetu za rok 2023.

Wydłużenie kadencji samorządu spowodowało, że tegoroczna sytuacja jest niecodzienna. A mianowicie Zarząd Powiatu przedłożył Państwu Radnym raport o stanie powiatu za rok 2023 r., w którym to roku nie pracował ani jednego dnia, nie podjął ani jednej decyzji i nie rozstrzygnął ani jednej kwestii. Trudno zatem powiedzieć, aby dokument, który obecnie prezentuję mógł być podstawą oceny pracy Zarządu w obecnym składzie. Procedura jednak winna być zrealizowana, co niniejszym ma miejsce. – podkreśliła Katarzyna Fryza, starosta koniński.
Starosta, przedstawiając raport, przybliżyła najważniejsze zadania podejmowane w roku ubiegłym dla osiągnięcia celów określonych w obowiązujących dokumentach strategicznych. Odniosła się także do realizacji uchwał organu stanowiącego. Kończąc, rekomendowała udzielenie wotum zaufania dla pracy zarządu w roku 2023.
Pozytywne opinie o raporcie wyraziły wszystkie komisje rady, a także kluby radnych: Naszego Powiatu, Prawa i Sprawiedliwości, Ziemia Konińska-Nowa Energia oraz Koalicyjnego Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe – Platforma Obywatelska. Za przyznaniem Zarządowi Powiatu Konińskiemu wotum zaufania zagłosowali wszyscy radni.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, które przedstawił skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski. Dochody budżetowe w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 149 441 936,70 zł, co stanowiło w 100,72% planu, a wydatki w kwocie 161 317 086,64 zł, tj. w 96,62%. Realizowana przez Zarząd w ubiegłym roku polityka finansowa przyczyniła się do wzrostu wartości mienia powiatu o 49 202 671,92 zł i osiągnięcie wartości 413 610 855,63 zł.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu oraz pracę organu wykonawczego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków w 2023 r. Dali temu wyraz, udzielając jednogłośnie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium.
Następnie przewodnicząca zarządu podziękowała wszystkim pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu za zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie w ubiegłym roku wszystkich zadań.

Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Radni przyjęli sprawozdanie za 2023 r. z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030 oraz informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie w ubiegłym roku.
Oprócz dokonania zmian w tegorocznym budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, radni uchwalili również Program współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
Zarząd Powiatu z absolutorium za 2023 r.
Zarząd Powiatu z absolutorium za 2023 r.
Zarząd Powiatu z absolutorium za 2023 r.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting