Skocz do zawartości

Aktualności

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał dotację

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Artystyczne warsztaty rękodzieła” przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Złotkowy.

Na wsparcie przedsięwzięcia, które wpisuje się w działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na wspieraniu przedsięwzięć o charakterze edukacji artystycznej dzieci i młodzieży Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 3.100 zł.
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting