Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty ww. dokumentów zamieszczono na stronie BIP UMWW. Zostaną one także udostępnione w dniach od 21 września 2022 r. do 13 października 2022 r. w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. w Koninie.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 21 września 2022 r. do 13 października 2022 r., z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego:

  • w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  • w formie pisemnej na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl;

z dopiskiem: Konsultacje „Wielkopolska Wschodnia 2040”

  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub ARR Transformacja Sp. z o.o. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin) – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty dostępne są na stronie BIP UMWW.

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting