Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Zakończono kwalifikację wojskową na terenie powiatu konińskiego

Powiat Koniński zakończył kwalifikację wojskową. Na wezwanie odpowiedziało 716 mężczyzn i 29 kobiet.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wyznaczenie osób, które w razie potrzeby zdolne są podjąć się obowiązku obrony państwa. Przez ponad pięć tygodni Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie określała zdolność do służby i przyznawała kategorię wojskową kandydatom z powiatu konińskiego. Obowiązkowym stawiennictwem objętych zostało 740 mężczyzn urodzonych w 2004 r., 56 z roczników starszych, którzy z różnych względów nie przeszli dotąd kwalifikacji oraz 31 kobiet.

Jak podaje Kamila Grobelska, kierownik Biura Spraw Obronnych konińskiego starostwa, na badaniach stawiło się 700 osób z rocznika podstawowego (frekwencja na poziomie 95%), 16 z roczników starszych (ponad 29%) i 29 kobiet (94%). Najczęstszą przyczyną usprawiedliwionej nieobecności był stały lub czasowy pobyt poza granicami kraju.

Na podstawie przeprowadzonych badań i wywiadów oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osoby badane, Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie uznała za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju 595 mężczyzn urodzonych w 2004 r., 13 z rocznika starszego oraz 23 kobiety. Czasową niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju w okresie do 12 miesięcy stwierdziła u 8 badanych z rocznika podstawowego, a 63 osoby zakwalifikowała jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Kategorię „D” otrzymało również 2 mężczyzn z roczników starszych oraz 5 kobiet. Za całkowicie niezdolnych do odbywania służby wojskowej (kategoria E), Komisja uznała 34 badanych dziewiętnastolatków oraz jedną kobietę.  Skierowała też 51 osób na badania dodatkowe. W czterdziestu jeden przypadkach dotyczyły one konsultacji okulistycznej, w siedmiu – psychiatrycznej, a w trzech – kardiologicznej.

Kwalifikację wojskową dla Powiatu Konińskiego przeprowadzono w okresie od 18 maja do 27 czerwca 2023 r. Jej koordynatorem było Biuro Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Koninie.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting