Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego obradowali pierwszy raz po wakacyjnej przerwie. Po zrealizowaniu siedemnastu punktów programu posiedzenia decyzją Przewodniczącej Rady sesja została odroczona. Obrady zostaną wznowione 15 września.
 
Radni powiatowi spotkali się na sesji 2 września po raz 35. w tej kadencji. Zgodnie z porządkiem posiedzenia, wysłuchali sprawozdania starosty z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także rocznego sprawozdania kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. 

Wyrazili też zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminie Skulsk (o łącznej wartości 200 tysięcy złotych) na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Łuszczewo, Lisewo i Galiszewo. Następnie postanowili powierzyć gminie Kazimierz Biskupi zadanie polegające na budowie 0,5 km chodnika w ramach inwestycji prowadzonej z dofinansowaniem z Programu „Polski Ład” na drodze nr 3222 P Wola Łaszczowa – Gosławice – etap II. Na jego realizację przekazali też dotację w wysokości 70 000,00 zł.
 
Obrady przyniosły również zgodę rady na udzielenie wsparcia finansowego gminom: Kazimierz Biskupi, Grodziec i Golina z przeznaczeniem dla OSP w Dobrosołowie, Biskupicach i Kraśnicy. Dotacje celowe (każda po 10 tysięcy złotych) wykorzystane zostaną przez jednostki na realizację zadań związanych z termomodernizacją strażnic. Pomoc finansową powiatu dla ochotniczych straży pożarnych otrzymały też gminy: Kleczew, Sompolno i Wilczyn. Tym razem środki z budżetu powiatu (również po 10 tysięcy dla gminy) przeznaczone zostaną na zakup sprzętu gaśniczego, strojów bojowych, a także materiałów szkoleniowych.
 
Organ stanowiący uchwalił „Aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego” oraz „Prognozę jego oddziaływania na środowisko”, przyjął także autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu i wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
 
Z brakiem akceptacji rady spotkała się, natomiast, uchwała w sprawie deklaracji dotyczącej wysokości udziału finansowego Powiatu Konińskiego (tj. 1 989 374,63 zł) w kosztach wkładu własnego do projektu pn. „Budowa linii kolejowej Turek – Konin”.
 
Kolejne tematy ujęte w programie sesji, w tym rozpatrzenie wniosku  o odwołanie Zarządu Powiatu Konińskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, będą procedowane w późniejszym terminie. Stało się tak za sprawą decyzji przewodniczącej rady Żanetty Matlewskiej, która powołując się na paragraf 13 statutu powiatu konińskiego, zarządziła odroczenie sesji do 15 września.
Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting