Skocz do zawartości

Aktualności

Aktualności

Z VI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz szósty w tej kadencji. Posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym. Radni podjęli też dwie uchwały w sprawach finansowych.

Porządek obrad liczył piętnaście punktów. Radni, tradycyjnie, wysłuchali wystąpienia starosty konińskiego. Po zrelacjonowaniu działalności zarządu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, Stanisław Bielik omówił kilka wydarzeń z życia powiatu, a także odniósł się do sytuacji w prowadzonych przez powiat szkołach w kontekście ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Poinformował, że trzy placówki oświatowe powiatu (ZSP w Kleczewie, ZSP w Sompolnie i ZSEU w Żychlinie) już wcześniej zrezygnowały z kontynuowania protestu, aby zdążyć z przeprowadzeniem klasyfikacji maturzystów do 26 kwietnia. Natomiast, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale prowadził zajęcia dla uczniów przez cały czas trwania akcji strajkowej.

W części sprawozdawczej posiedzenia radni wysłuchali również informacji z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sprawozdania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie. Zapoznali się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta i powiatu w 2018 r. oraz informacją o przekazanych w ubiegłym roku dotacjach dla gminnych spółek wodnych. Rada przyjęła też roczne sprawozdania: z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – także, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kolejne rozstrzygnięcia podjęte zostały w formie uchwał i dotyczyły finansów. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Wiązały się one z reorganizacją posiadanych środków oraz wprowadzeniem do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in. dotacji celowych Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pieniędzy przekazanych przez gminy na realizację wspólnych przedsięwzięć drogowych. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu.
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting