Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego obradował 13 i 14 czerwca w Mikorzynie. Dwudniowe posiedzenie poświęcone było bieżącym problemom samorządów związanym z finansowaniem domów pomocy społecznej i powiatowych szpitali.
 
Starostwie z Wielkopolski spotkali się, aby wypracować rozwiązania, które mogłyby pomóc w trudnej sytuacji domów pomocy społecznej i publicznej służby zdrowia.
 
Pierwszego dnia obrad, podczas dyskusji o dps-ach, samorządowcy zwracali uwagę na wzrost kosztów utrzymania placówek, które znacznie przekraczają możliwości budżetowe powiatów. W kontekście zapowiadanych przez rząd zmian i reform w działalności domów pomocy społecznej starostowie rozmawiali m.in. o wprowadzeniu w placówkach podziału usług na medyczne – finansowane z NFZ i pozamedyczne – finansowane we własnym zakresie. Według samorządowców, takie rozwiązanie (na przykład przejęcie przez NFZ finansowania pielęgniarek) pozwoliłoby w znacznym stopniu odciążyć budżety jednostek.
 
Kolejnym, wskazanym przez starostów, sposobem na poprawienie sytuacji finansowej dps-ów byłoby rozszerzenie zakresu świadczonych przez nie usług o działalność komercyjną. Starostowie podkreślali też konieczność poprawy warunków wynagradzania pracowników dps-ów, których zarobki są zbyt niskie i nieadekwatne do skali trudności wykonywanych przez nich obowiązków w tych jednostkach.
 
W dyskusji o problemach domów pomocy społecznej wzięły również udział: Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Monika Donke-Cieślewicz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w urzędzie wojewódzkim.
 
Drugi dzień obrad Konwentu zdominował temat publicznej służby zdrowia. O kłopotach, z jakimi borykają się powiatowe szpitale oraz możliwościach uzdrowienia ich sytuacji starostowie rozmawiali z wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim, prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemarem Malinowskim oraz Agnieszką Pachciarz, dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Samorządowcy zasygnalizowali, że zła sytuacja powiatowych podmiotów leczniczych skutkować będzie ograniczeniem oddziałów, a nawet likwidacją szpitali, co spotka się z dużym niezadowoleniem społecznym. Lecznice powiatowe świadczą, bowiem stacjonarną opiekę medyczną dla mieszkańców wsi i miasteczek i z tego względu stanowią ważne ogniwo systemu opieki zdrowotnej.
 
Starostowie odnieśli się także do problemu niewystarczających środków na pokrycie świadczeń oraz braków kadrowych w lecznicach. Nawiązali również do zasad dotyczących kształcenia lekarzy oraz pielęgniarek i zaapelowali o podjęcie działań służących zwiększeniu liczebności kadr medycznych.
 
Obradom Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie przewodniczył starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Gospodarzem spotkania  był starosta koniński Stanisław Bielik.
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
Z Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Mikorzynie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting