Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

XXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego

Zapraszam Państwa do obejrzenia transmisji online XXVI sesji organu stanowiącego powiatu, która rozpocznie się 29 września o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju posiedzenie odbędzie się bez udziału mieszkańców i zaproszonych gości.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddziału w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2020.
6.    Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim za 2020 rok w zakresie zagrożeń weterynaryjnych ujętych w powiatowym systemie bezpieczeństwa.
7.    Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego w 2020 r.
8.    Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2020.
9.    Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2019-2020.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XVI/127/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i współuczestnictwa Powiatu Konińskiego w opracowaniu wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” zgłoszonego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.
21.   Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
22.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
23.   Wnioski i oświadczenia radnych.
24.   Zamknięcie obrad.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting