Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

XXV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Zapraszam Państwa do obejrzenia transmisji online XXV sesji organu stanowiącego powiatu, która rozpocznie się 31 sierpnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju posiedzenie  odbędzie się bez udziału mieszkańców i zaproszonych gości.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie za lata 2012-2020.
 6. Roczne sprawozdanie kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Konińskiego za 2020 rok.
 7. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z bieżącego utrzymania dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting