Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia dla bezpieczeństwa osób w nim pracujących i przebywających.

Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:
  • organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej,
  • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także  maszyn, urządzeń instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym,
  •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych,
  • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę,
  • sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi,
  • dbałość o środowisko naturalne,
  • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.
 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
 
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS, w prasie oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Źródło: www.krus.gov.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting