Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

„Wyrównywanie Różnic Między Regionami” – nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 roku:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce -> Programy i zadania PFRON -> Programy realizowane obecnie -> Program wy-równywania różnic między regionami III [-> „Program wyrównywania różnic między regio-nami III" w 2021 roku].
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Konińskiego (dane dostępne stronie www Funduszu – „Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 r.[…]”) nie może przekroczyć:
- 55 % kosztów jego realizacji w obszarze A,
- 55 % kosztów jego realizacji w obszarze B,
- 50 % kosztów jego realizacji w obszarze C,
- 70 % kosztów jego realizacji w obszarze D (+10 p.p. dla WTZ),
- 20 % kosztów jego realizacji w obszarze E,
- 80 % (przeciwdziałanie degradacji WTZ) kosztów jego realizacji w obszarze F,
- 30 % środków otrzymanych algorytmem – dla obszaru G.

Termin składania wniosków to 15 luty 2021r.
Wnioski należy składać w PCPR, pokój 468.
Informacji udziela Tomasz Kubalak, tel. 63 243 03 10, e-mail: tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl
Wniosek
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting