Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III Edycja

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowo: „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III Edycja”.
 
W związku z tym serdecznie zapraszamy:
 
1. Osoby bierne zawodowo,
2. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym, m.in.:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
3. mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego.
 

W ramach projektu dla uczestników przewidziano:

1. Cykl wsparcia psychologiczno – doradczego:
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, 
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych.

2. Szkolenia zawodowe
Na podstawie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji opracowane zostaną programy szkoleń zawodowych. Szkolenia trwać będą śr. 120 godzin i zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie przez uczestników kompetencji/kwalifikacji zawodowych.

3. Staże zawodowe
 Uczestnicy wezmą udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, w ramach których ugruntują w środowisku zawodowym kompetencje/kwalifikacje nabyte podczas szkoleń.

4. Pośrednictwo pracy
 Wsparcie pośrednika pracy pomoże uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy – tak, aby jak najwięcej z nich znalazło zatrudnienie.
 
Dla uczestników przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:
 • stypendium szkoleniowego,
 • typendium stażowego,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu.
 
Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie  www.wcaz3.pl oraz w biurze projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., ul. Nieszawska 19, pokój 110, 61-022 Poznań .
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting