Skocz do zawartości

Aktualności

Aktualności

V sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższy czwartek 31 marca – w sali konferencyjnej Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego. Początek obrad – godz. 10.00

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i pytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu konińskiego w 2010 roku.
 7. Informacja z realizacji zadań przez Komendę Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w 2010 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej  w Ślesinie w 2010 roku.
 9. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2010 roku.
 10. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2010.
 11. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  z realizacji  zadań w 2010 roku.
 12. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2010 r.
 14. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
 15. Informacja o stanie realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w roku 2010.
 16. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2010 rok.
 17. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2010 r.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016.
 23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 24. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 25. Zamknięcie obrad.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting