Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Turnusy rehabilitacyjne KRUS w 2023 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dnia 1 stycznia 2023 roku może kierować osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą oraz ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne.

Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest poprawa stanu zdrowia, poprawa stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów. Turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej oraz jakości życia.

Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które wymagają rehabilitacji ukierunkowanej na schorzenia narządu ruchu lub układu krążenia i nie mają przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę. Z kolei, z turnusu regeneracyjnego może skorzystać osoba, która wykazuje się samodzielnością psychofizyczną (sprawność ruchowa, funkcje poznawcze, stan emocjonalny) wymagająca poprawy kondycji psychofizycznej.

Podstawowy okres trwania rehabilitacji wynosi 21 dni, natomiast okres trwania turnusu regeneracyjnego realizowanego w formie stacjonarnej wynosi 7 dni. Każdy pacjent skierowany na rehabilitację leczniczą ma zagwarantowane trzy zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Pacjent skierowany na turnus regeneracyjny ma zagwarantowane cztery zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Rehabilitacja lecznicza osób uprawnionych do emerytury rolniczej i na turnus regeneracyjny odbywa się na wniosek zainteresowanego. Lekarz prowadzący leczenie (Lekarz POZ lub lekarz specjalista) sporządza wniosek stanowiący wzór do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych. Wniosek taki składa się w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub turnus regeneracyjny.

Rehabilitację leczniczą oraz turnusy regeneracyjne Kasa realizuje we własnych zakładach rehabilitacji leczniczej. Kasa posiada sześć Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w: Horyńcu Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu.

Po więcej szczegółów zapraszamy do Jednostek organizacyjnych KRUS (Placówki Terenowej KRUS w Koninie).

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting