Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Będą pogłębiać wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy.

W Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie rozpoczął się cykl szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniach superwizji grupowej uczestniczy 17 specjalistów z Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z Kramska, Kazimierza Biskupiego, Wilczyna, Rzgowa, Sompolna, Wierzbinka i Goliny oraz z Ośrodka Interwencji w Ślesinie.  Nieodpłatne szkolenia odbywać się będą raz w miesiącu do końca listopada br.

- „Superwizja jest ważnym narzędziem wsparcia dla nas, specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki tym spotkaniom to, co skomplikowane w pomaganiu klientkom i klientom w procedurze "Niebieskiej Karty", ma szansę stać się jasne i zrozumiałe. Oglądanie własnej pracy, analizowanie trudności, określanie granic odpowiedzialności, doświadczanie wsparcia oraz wypracowywanie nowych rozwiązań, sprzyja efektywnemu pomaganiu” - wyjaśnia dr Jacek Biskupski, kierownik, działającego w ramach PCPR w Koninie, Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Superwizję konsultacyjno-wspierającą dla specjalistów z powiatu konińskiego prowadzi Jadwiga Elżbieta Marczyńska - certyfikowany superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, pedagog pracy socjalnej i organizator pomocy społecznej.

Nieodpłatne szkolenia organizowane są w ramach projektu „Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu Wielkopolski w 2023 roku”.  Projekt uzyskał 100 tysięcy zł dofinansowania z budżetu państwa w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedsięwzięcie realizuje Fundacja „Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting