Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stypendia o charakterze socjalnym dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z regulaminem udzielania stypendium z dnia 22 lipca 2013 r., wnioski mogą składać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
- uzyskały za poprzedni rok nauki odpowiednią średnią ocen,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł (netto), natomiast 740,00 zł (netto) dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Wzór wniosku oraz opis niezbędnych załączników znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Koninie, Al. 1Maja 9, pok. 167 (parter). w terminie do:
- 25 września przez uczniów,
- 20 października przez studentów/słuchaczy.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting