Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Rehabilitacja dla rolników po przebytym Covid-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
 
Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym  do pracy w gospodarstwie rolnym.
Będzie ona realizowana w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.
Celem rehabilitacji po COVID-19 przeprowadzanej w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS będzie:
  • Wzmocnienie systemu oddechowego
  • Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców
  • Poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej
  • Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej
  • Poprawa kondycji psychofizycznej
  • Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia
  • Wparcie zdrowia psychicznego
Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
Rehabilitacja kierowana  jest do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki  do skierowania na rehabilitację leczniczą.
Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi.
 
Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:
  • wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, RTG lub TK płuc, usg narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię- diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku)
  • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie Komisji Lekarskiej Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.
Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło: KRUS

 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting