Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Raport z konsultacji społecznych Programu Rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2021-2023

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 262/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim  na lata 2021-2023 w dniach od 25 marca 2021 do 8 kwietnia 2021 r. trwały konsultacje dot. ww. programu.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z treścią projektu Programu zamieszczone zostało na stronach www.powiat.konin.pl oraz www.pcpr.konin.pl.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii o przyjętych w Programie kierunkach działań od samorządów gminnych, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących
się problematyką związaną z zapewnieniem dzieciom pomocy i opieki zastępczej. Konsultacje prowadzone były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie poprzez zamieszczenie Ogłoszenia oraz treści Programu na stronach internetowych. Ponadto pracownicy PCPR telefonicznie kontaktowali się z ośrodkami pomocy społecznej w powiecie konińskim oraz organizacjami pozarządowymi informując o konsultacjach i odsyłając do Ogłoszenia i Programu.

W terminie wskazanym w Ogłoszeniu o konsultacjach tj. do 8 kwietnia br. otrzymano informację od dwóch ośrodków pomocy społecznej w Starym Mieście i Sompolnie
oraz Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich. Wymienione podmioty, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie i Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich po zapoznaniu
się z Programem  nie wniosły uwag akceptując zaproponowane na lata 2021-2023 kierunki działań. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście wniósł jedynie uwagę rzeczową dotyczącą liczby świetlic na terenie gminy (na czas zbierania danych do Programu tj. w dniu 05.10.2020r. Gmina Stare Miasto podała dwie świetlice, obecnie przekazano informację, iż na terenie gminy funkcjonują trzy świetlice).

W związku z powyższym konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim uznaje się za przeprowadzone i projekt Programu gotowy do przedstawienia Radzie Powiatu Konińskiego w celu jego przyjęcia.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting