Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Powiat Koniński wysoko w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Wzorem poprzednich lat, w opracowaniu wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 r. Badaniem objętych zostało 2791 jednostek samorządu terytorialnego w podziale na pięć kategorii: gminy wiejskie (1533), gminy miejsko-wiejskie (642), gminy miejskie (236), miasta na prawach powiatu (66) oraz powiaty ziemskie (314).
 
Ubiegłoroczna działalność samorządów oceniona została w oparciu o dane Regionalnej Izby Obrachunkowej na koniec 2020 r. na podstawie siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążeń wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, relacji zobowiązań do dochodów ogółem i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
 
W kategorii „powiaty ziemskie” (na 314 ocenionych jst) pierwsze miejsce w rankingu zajął Powiat Wrocławski. Powiat Koniński sklasyfikowany został na 40. miejscu i w porównaniu z rokiem ubiegłym awansował o 12 pozycji.
 
Laureatami tegorocznego rankingu w pozostałych czterech kategoriach zostały: gmina Chojnice (gminy wiejskie), gmina Poddębice (gminy miejsko-wiejskie), Podkowa Leśna (gminy miejskie), Poznań (miasta na prawach powiatu).
 
W analizie kondycji finansowej jednostek uwzględniono także wpływ sytuacji epidemicznej na ich budżety. Jak czytamy we wstępie publikowanego rankingu, „Epidemia (…) stała się swego rodzaju testem na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność.”
 
W zestawieniu wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich zajął Powiat Kluczborski (wydatki: per capita 33,98 i ogółem 2 209 289,00 zł). Powiat Koniński, z wydatkami na poziomie 11,05 per capita i ogółem 1 435 504,09 zł, został sklasyfikowany na 17. pozycji. Wysoka lokata w rankingu potwierdza duże zaangażowanie samorządu w walce z pandemią oraz zasadność i efektywność podjętych w tym celu działań.
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting