Skocz do zawartości

Aktualności

Aktualności

Omówili ramy prawne i zasady współpracy PPP-P w Ślesinie

Spotkanie pedagogów szkolnych z placówek oświatowych z rejonu oddziaływania Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Ślesinie odbyło się 11 kwietnia w konińskim starostwie.
 
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Małgorzaty Sobieraj Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Ślesinie i było poświęcone omówieniu ram prawych i zasad współpracy Poradni ze szkołami, przedszkolami i placówkami z rejonu jej oddziaływania w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestniczyło w nim 80 osób – pedagogów i dyrektorów szkół ze wszystkich gmin powiatu konińskiego.
 
Prowadząca spotkanie Dyrektor PPP-P w Ślesinie omówiła kierunki zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez szkoły i placówki oświatowe.
 
Wpływ zmian na orzekanie i opiniowanie przez poradnie psychologiczno–pedagogiczne przedstawiła Kierownik Filii w Koninie Teresa Stawicka, która w swoim wystąpieniu szczególną uwagę  zwróciła na wzory opinii wydawane od 1 lutego 2011 roku przez Poradnię w Ślesinie.
 
W dalszej części spotkania Małgorzata Sobieraj przedstawiła zasady współpracy ze szkołami i przedszkolami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej przez Poradnię. Zaprezentowała również zestawienia statystyczne, które obrazują ilość dzieci w poszczególnych gminach potrzebujących pomocy z uwagi na posiadanie orzeczenia bądź opinii wydanych przez  poradnie psychologiczno–pedagogiczne.
 
Spostrzeżeniami na temat organizacji pomocy  psychologiczno–pedagogicznej w świetle prowadzonego pilotażu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi  podzieliła się Ewa Szymczak pedagog szkolny Gimnazjum w Ślesinie. W dyskusji zabrała również głos Anna Jelinek pedagog szkolny Gimnazjum w Liścu Wielkim, które jest kolejną placówką wdrażającą pilotaż.
 
Na koniec spotkania Małgorzata Sobieraj przybliżyła KIPU – Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, PDW – Plan Działań Wspierających oraz IPE-T – Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Podczas wystąpienia Dyrektor Poradni zaproponowała, aby szkoły z rejonu powiatu konińskiego przyjęły jednolite wzory dokumentów wymaganych zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w szkołach. Przedstawiła jednocześnie propozycję Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plan Działań Wspierających wypracowany przez grupę pilotażową z Wielkopolski. Odpowiadała również na pytania i wątpliwości zgłaszane przez uczestników spotkania.

Omówili ramy prawne i zasady współpracy PPP-P w Ślesinie
Omówili ramy prawne i zasady współpracy PPP-P w Ślesinie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting