Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2022-2024 oraz zaprasza do składania ofert.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021, Zarząd Powiatu Konińskiego 15 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting