Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Nasz pomysł na ochronę środowiska – VIII edycja

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja – „Grasz – dbasz o środowisko”.

Celem konkursu jest kształtowanie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:
 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego;
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
Zadaniem VIII edycji konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę”/„Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów. Czas trwania: około 1-1,5 h; forma: zajęcia terenowe; odbiorcy: młodzież i dorośli.

Scenariusz musi zawierać:
 1. temat przewodni gry;
 2. instrukcję do gry terenowej wraz z regulaminem gry;
 3. zadania do wykonania wraz z punktami za udzielenie poprawnej odpowiedzi oraz czasem ich ukończenia na poszczególnych etapach gry – minimum 10 lokalizacji w terenie (dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zadanie do wykonania);
 4. materiał graficzny – mapa lub inna forma graficzna przedstawiająca lokalizację gry;
 5. kartę przebiegu gry terenowej do wypełnienia przez uczestników.
Brak któregokolwiek z elementów składowych scenariusza stanowi podstawę do odrzucenia pracy konkursowej.

Głównym celem gry terenowej jest zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja i rozpropagowanie lokalnych atrakcji przyrodniczych, w szczególności:
 1. zachęcenie uczestników do poznania przyrody w ich najbliższym sąsiedztwie: parków, zielonych zakątków, terenów objętych ochroną;
 2. zwrócenie uwagi na cenne przyrodniczo miejsca: skupiska drzew i krzewów, zarośla, dzikie trawniki, szuwary i mokradła, które zamieszkiwane są przez motyle, chrząszcze, pszczoły i inne bezkręgowce oraz płazy, ptaki i ssaki;
 3. przedstawienie rodzimych gatunków roślin i zwierząt z ciekawą historią (a nawet legendą);
 4. promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania.
VIII edycja konkursu trwa do 20 marca 2023 r. Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych, np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystej Gali.
Szczegóły i regulamin konkursu na stronie www.umww.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting