Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zaprasza do zapoznania się z aktualizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Dokument został uzupełniony o zapisy dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz aktualizację projektów strategicznych. W ramach konsultacji zwracamy się z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do dokumentu.

Konsultacje potrwają 35 dni – od 4 lipca do 8 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00. Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej.

Działania konsultacyjne aktualizacji Strategii prowadzone będą:
• w formie wyrażenia opinii lub uwag do aktualizacji Strategii na formularzu online znajdującego się na stronie aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne lub w formularzu znajdującym się na dole ww. strony;
• przez przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w każdym z samorządów, które wyrażą wolę i potrzebę takich spotkań, podczas którego przedstawimy opracowaną aktualizację Strategii i zbierzemy uwagi. Terminy spotkań, będą ustalone w odrębnym terminie i będą podane do publicznej wiadomości.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
1. Przeczytaj Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 wraz z załącznikami.
2. Wyraź swoją opinię przez stronę internetową aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne albo aplikację mMieszkaniec / dostarczenie formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aglomeracjakoninska.org / dostarczenie formularza w formie papierowej osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres.

Źródło: Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting