Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Konferencja on-line dla rodziców i nauczycieli

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie organizuje coroczną wiosenną konferencję problemową, kierowaną do rodziców i nauczycieli z placówek oświatowych gmin powiatu konińskiego.
 
W tym roku wydarzenie będzie poświęcone wzbogaceniu wiedzy rodziców i nauczycieli o najkorzystniejszych formach kształcenia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W programie spotkania przewidziane są wystąpienia specjalistów – przedstawicieli placówek realizujących kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, słabosłyszeniem/niesłyszeniem, słabowidzeniem/niewidzeniem oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
 
Organizowana konferencja wpisuje się w ważne podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnianie dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
 
Konferencja Najkorzystniejsze formy kształcenia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie zrealizowana 29 marca br., w godz. 09.30-13.30, w formie online. Link do spotkania zostanie przekazany na adresy e-mailowe szkół/placówek oraz zostanie zamieszczony na profilu fb i stronie internetowej Poradni.
 

Źródło: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
 
Poniżej udostępniamy treść zaproszenia oraz program konferencji przesłane przez organizatora w formie pliku tekstowego.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting