Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego

Starosta Koniński  powołując się na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.06.2021 r. znak: IR.X.021.177.2021.1 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu. W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego do:
  1. wstępu na teren lasów;
  2. założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku;
  3. dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting