Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

I miejsce dla szkoły w Kleczewie

Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli w II edycji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli oraz uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Zespół w kleczewskim liceum, powołany przez szkolnego koordynatora projektu – panią Agnieszkę Kowalik, stanowili: Marika Puchalska, Weronika Dranikowska, Martyna Michnik, Kornelia Michalak, Dominika Stolarska, Piotr Kosiński, Piotr Fedorowicz i Mikołaj Mirecki. Swoje działania związane z podprojektem „Akademia Kształcenia Wyprzedzającego” rozpoczął już w październiku 2019 r.

Przedsięwzięcie podzielone było na dwa odrębne zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, miało wprowadzić uczestników projektu w zagadnienia metodyczne strategii kształcenia wyprzedzającego  i pomóc w odróżnieniu tej strategii od pracy pozaszkolnej. Cele zadania to: znajomość technik planowania pracy zespołowej i podziału zadań w ramach wspólnego projektu oraz umiejętność realizacji ich w praktyce podczas wspólnych zajęć pozalekcyjnych, znajomość różnych technik pracy w środowisku kulturowym i cyfrowym oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, umiejętność przetwarzania cyfrowego materiału pozyskanego w środowisku kulturowym, znajomość i rozumienie głównych etapów kształcenia w strategii wyprzedzającej. Drugie zadanie polegało na zapoznaniu się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, w tym regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Krajobraz kulturowy był treścią merytoryczną tego podprojektu i głównym zadaniem projektowym.

Temat nad którym pracowali uczniowie to: ,,Kopalnia węgla brunatnego a gwałtowne zmiany we współczesnym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym okolic Kleczewa’’ i wymagał ogromnego zaangażowania całej grupy projektowej. Praca w projekcie miała charakter stacjonarno-terenowy, a przez pandemię COVID-19   dodatkowo – zdalny.

Działania jakie w ramach projektu podjęli uczniowie to: opracowanie materiału do wywiadu z Burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew; sporządzenie listy obiektów związanych z tradycjami górniczymi; odszukanie informacji nt. gwary, obyczajów oraz obrzędów górniczych; interpretację ekspozycji dotyczącej górnictwa regionu konińskiego oraz skansenu górniczego i ekspozycji słonia leśnego - kości znalezionych na terenie odkrywki Jóźwin, materiałów związanych z tematyką projektu (Muzeum Okręgowe w Gosławicach); analizę pomników stojących przy siedzibie KWB w Kleczewie, wykonanie opisu pomników, zbieranie informacji na ich temat (co przedstawiają, kiedy powstały, jakie jest znaczenie symboli); badanie zmiany krajobrazu (wizytacja odkrywki Jóźwin i jej terenów); wywiady z mieszkańcami okolicznych terenów kopalnianych, pracownikami KWB Konin; wywiad z Wójtem Gminy Wilczyn i przedstawicielem Stowarzyszenia Eko – Przyjezierze; wywiad z przewodniczącą Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz inne działania projektowe, o których nie sposób wspomnieć zważając na ich mnogość.

Wszystkie przeprowadzone działania były cyklicznie dokumentowane na platformie projektowej w postaci: artykułów, publikacji, notatek, opowieści i fotografii.

Efektem finalnym projektu była, powstała w maju 2020 r. pod kierunkiem koordynatorki p. Agnieszki Kowalik , prezentacja przedstawiająca wszystkie działania związane z projektem, którą przygotowali: Marika Puchalska, Weronika Dranikowska i Mikołaj Mirecki, jako osoby odpowiedzialne za wykazanie i udokumentowanie działań grupy projektowej.

Jesienią tego roku podsumowano II edycję projektu i nagrodzono najlepsze przedsięwzięcia. Zespół z Liceum w Kleczewie zajął I miejsce za realizację przedsięwzięcia w ramach podprojektu edukacyjnego „Akademia Kształcenia Wyprzedzającego”.

Warto zaznaczyć, że sukces jaki odniosła szkoła to zasługa całego zespołu. Szczególne podziękowania należą się p. Agnieszce Kowalik za  zaangażowanie w realizację zadań oraz p. Jolancie Kamińskiej, która dbała o stronę informatyczno-techniczną działań związanych z projektem.
Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca jest wysokiej klasy sprzęt informatyczny dla wszystkich członków oraz koordynatora zespołu projektowego.
Dodatkowo w maju 2020 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs  Wielkopolski Dek@meron 2020, który zakładał, aby w czasie trwania pandemii podzielić się ciekawymi historiami związanymi z tematyką projektową. Każdy mógł stać się autorem jednej interesującej historii o poznanej osobie, o ciekawym miejscu, czy o cennej pamiątce lub niezwykłym wydarzeniu.

Swoje prace w konkursie zaprezentowali: Weronika Dranikowska – autorka opowiadania ,,Czy górnik może zostać odkrywcą?’’ oraz Mikołaj Mirecki, który przestawił pracę pt. „Opowieść  o wodnej przeprawie metalowego kolosa’’.

Prace konkursowe zostały ocenione przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi. Zwracano uwagę na stopień oryginalności pracy, sposób wzbudzania zainteresowania przedstawioną historią, dobór materiałów ilustracyjnych, estetykę pracy oraz poprawność językową. Zgodnie z werdyktem Kapituły miejsce 3. (zajmując podium) zdobył Mikołaj Mirecki.

Wszystkie zgłoszone do konkursu opowiadania można przeczytać na https://www.csw2020.com.pl/wielkopolski-dekmeron-2020-konkurs-prace/                                                                                                                                                                       
 
I miejsce za realizację zadania badawczego w projekcie ?Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020? dla szkoły w Kleczewie
I miejsce za realizację zadania badawczego w projekcie ?Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020? dla szkoły w Kleczewie
I miejsce za realizację zadania badawczego w projekcie ?Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020? dla szkoły w Kleczewie
I miejsce za realizację zadania badawczego w projekcie ?Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020? dla szkoły w Kleczewie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting