Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Będą szkolić o zmianach w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21 i 22 czerwca w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie odbędzie się szkolenie poświęcone zmianom w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wezmą w nim udział członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty. 
 
Inicjatorem szkolenia jest Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. W organizacji wydarzenia wspierają go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich i Komenda Miejska Policji w Koninie.
 
– Od ubiegłego roku obowiązują regulacje, które mają pomóc w skuteczniejszej walce ze sprawcami przemocy domowej i lepiej chronić jej ofiary. Szkolenie wynika z potrzeby przygotowania członków zespołów interdyscyplinarnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty (pracowników ośrodków pomocy społecznej i funkcjonariuszy Policji) do realizacji zadań w zakresie nowych uprawnień wprowadzonych przepisami. Na szkolenie zaprosiliśmy więc kierowników ośrodków pomocy i dzielnicowych z czternastu gmin powiatu konińskiego – mówi Jacek Biskupski kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
Ze względu na ograniczenia sanitarne, szkolenie odbywać się będzie z podziałem na grupy w dwóch terminach. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące psychologicznego aspektu problemów osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców, a także nowych uprawnień policji oraz żandarmerii wojskowej w zakresie wydawania natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakazu zbliżania oraz ogólnych zagadnień ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting