Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Pieniądze dla KGW z EtnoPolska 2024

Koła gospodyń wiejskich mogą uzyskać dofinansowanie na zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło program EtnoPolska Edycja 2024. Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia br.
 
Budżet programu wynosi 12 mln zł. Kwota ta ma zostać przeznaczona na zadania wspierające działania w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Preferowane są zadania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania zawiera się w ramach czasowych od 15 marca do 17 października 2024 roku.

Oprócz KGW, uprawnione do składania wniosków w programie są również samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.pl. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres: sop.pomoc@nck.pl.

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Programu.

Źródło: NCK
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting