Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Usuń prawidłowo azbest

Powiat koniński rozpoczął prace związane z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu na podstawie przyjętej przez Radę Powiatu „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego”. Uprzejmie przypominamy – w celu bezpiecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest należy odpowiednio przeprowadzić proces demontażu, transportu oraz zdeponowania na składowisku odpadów.

W przypadku podjęcia decyzji o chęci usunięcia azbestu, warto znaleźć odpowiednią firmę legitymującą się właściwymi pozwoleniami, certyfikatami i referencjami w zakresie prac demontażowych, w szczególności przy pracach z materiałami niebezpiecznymi, do jakich niewątpliwie zalicza się azbest. Warto pamiętać, że po wykonaniu demontażu wyrobu azbestowego, firma powinna przetransportować nowopowstały odpad niebezpieczny na specjalne składowisko.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek identyfikacji oraz oceny stanu wyrobów azbestowych znajdujących się na swojej posesji i poinformowania urzędu miasta lub gminy o fakcie posiadania wyrobów azbestowych, jego rodzaju, ilości oraz stanie technicznym. Należy też pamiętać o dopełnieniu wszystkich obowiązków wynikających m. in. z przepisów Prawa budowlanego.

Powyższe obowiązki wynikają z szeregu przepisów, m.in. z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest czy z ustawy o odpadach.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting