Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Polska wieś jakiej nie znasz – konkurs ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w nowym konkursie „Polska wieś jakiej nie znasz”.

Ideą konkursu jest przedstawienie polskiej wsi nie tylko jako terenu, na którym produkuje się żywność, ale także miejsca atrakcyjnego do życia, spędzania wolnego czasu czy też mającego w ofercie działania edukacyjne.

Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne. Chodzi o działania zarówno komercyjne, jak i non profit takie jak np. warsztaty rękodzieła, parki edukacyjne, roślinne labirynty, mini ogrody zoologiczne. Jednym słowem wszystko czym polska wieś może zaskoczyć i przyciągnąć osoby spragnione wypoczynku, kontaktu z naturą i agrokulturą.

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września br.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (pełnoletnich - w dniu zgłoszenia pracy uczestnik musi mieć skończone 18 lat), prawnych i nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami ARiMR, będące członkami ich najbliższej rodziny (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice) oraz pozostające z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.

Konkurs polega na wykonaniu filmu bądź prezentacji multimedialnej, zgodnie z tematem konkursu. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point). Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i musi być zapisany w formacie MP4. Nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole filmu, w szczególności: logo, daty, podpisy itp. Prace multimedialne nie mogą zawierać więcej niż 10 fotografii.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres email: konkursARiMR@arimr.gov.pl lub na adres siedziby Organizatora: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, w temacie maila lub na przesyłce: Konkurs pt. „Polska wieś jakiej nie znasz”.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting