Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Pięknieje wielkopolska wieś już po raz trzynasty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – głównego konkursu dotacyjnego w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Termin składania wniosków upływa 6 lutego 2023 roku.

Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości, w tym w mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” (Lista sołectw/ miejscowości uczestniczących w programie).

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty w zakresie:
  • zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości),
  • zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 70 000,00 zł dla pojedynczego projektu. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 210 000,00 zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w terminie do 6 lutego 2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „Pięknieje wielkopolska wieś”. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do UMWW.

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku i wzorami oświadczeń na stronie www.wow.umww.pl.

Źródło: Wielkopolska Odnowa Wsi
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting