Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zaprasza do udziału w III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 marca 2023 r. Tematem tegorocznej edycji są polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.

Koła Gospodyń Wiejskich są jednym z filarów polskiej kultury ludowej. Przechowują, dbają i kontynuują tradycje wiejskie: pieśni ludowe, kuchnię polską, wiejskie obrzędy, zwyczaje rolnicze itp. Często działalność KGW to okazja do spotkań, rozmów, zawarcia nowych znajomości.

Do konkursu Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru, a także krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Materiał audiowizualny trwający nie dłużej niż 120 sekund, promujący działalność Koła, powinien zawierać nazwę i logo KGW (jeśli takowe posiada) oraz prezentować najważniejsze informacje o Kole, jego działalności i zrealizowanych inicjatywach. Materiał należy przesłać w jednym pliku używając jednej z ogólnodostępnych platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge) w formie wygenerowanego linku, który należy zawrzeć w treści maila wraz z kartą zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.poznan.uw.gov.pl.

Źródło: Wielkopolski Wojewódzki Urząd w Poznaniu
Plakat konkursu dla KGW - o Nagrodę Małżonki Prezydenta
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting