Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Azbest – 5 stycznia ostatnim dniem naboru wniosków

5 stycznia jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych.

Konińskie starostwo od 16 lat pomaga właścicielom nieruchomości położonych na terenie 14 gmin powiatu w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych. Nabór wniosków w 17. edycji „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego” miał trwać do 16 stycznia 2023 r. Z uwagi na rekordową liczbę złożonych do urzędu zgłoszeń podjęto decyzję o jego wcześniejszym zakończeniu.

„Jesteśmy zmuszeni zakończyć nabór wniosków już w pierwszym tygodniu nowego roku. Powodem są ograniczenia finansowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, na realizację zadania w roku 2023 zabezpieczono w budżecie powiatu 500 tysięcy złotych. W ciągu zaledwie trzech dni, tj. od 2 do 4 stycznia do wydziału wpłynęło 460 zgłoszeń.  Oznacza to, że złożono wnioski na większą kwotę niż zaplanowano. Już ta liczba podań wyczerpuje możliwości finansowe powiatu. Dodam tylko, że w całym ubiegłym roku zrealizowaliśmy 406 wniosków, co pozwoliło zlikwidować 980 ton odpadu z położonych w powiecie nieruchomości” – informuje Julia Stolarska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Dzień 5 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem naboru (wnioski złożone po 5 stycznia nie będą rozpatrywane). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Koninie lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie.

Przez cały okres trwania „Programu…” z terenu powiatu konińskiego usunięto i poddano utylizacji ponad 14,1 tysięcy ton wyrobów azbestowych za blisko 8 mln 400 tys. zł, z czego 2 mln 720 tysięcy stanowiły dotacje z funduszy ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2023” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting