Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego dokonali zmian w planie finansowym powiatu. Uchwałę w tej sprawie podjęli na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się dziś w starostwie.

Posiedzenie w trybie art. 15 ust 7 ustawy o samorządzie powiatowym zwołane zostało 29 stycznia na wniosek zarządu powiatu i wynikało z konieczności dokonania pilnych zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Wiązały się one z reorganizacją posiadanych środków oraz z wprowadzeniem do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in. 2 452 852 zł dopłaty przekazanej przez wojewodę wielkopolskiego do zadania własnego powiatu polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej celowości zaproponowanych zmian w tegorocznym budżecie, zgodnie z sugestią radnych, zarząd powiatu wystąpił z wnioskiem o wycofanie z treści projektu uchwały zapisu dotyczącego przeniesienia wydatków zabezpieczonych na najem pomieszczeń przy ul. Okólnej 59 w Koninie przeznaczonych do przechowywania akt wydziału architektury i budownictwa. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wnioskiem, a następnie podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany do planu finansowego powiatu.

Kolejne zmiany dotyczyły wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Zanim organ stanowiący dokonał korekty WPF przyjął autopoprawkę zarządu powiatu dotyczącą zwiększenia o 4 189,33 zł wydatków na realizację w roku bieżącym projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

Po zakończeniu obrad, radni zostali jeszcze w sali sesyjnej, aby wesprzeć finansowo akcję charytatywną, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbiórkę datków przeprowadziła przewodnicząca rady Żanetta Matlewska. Zgodnie z celem tegorocznej kwesty, zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
 
 
Z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting