Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję

Starosta Koniński powołał skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie na nową kadencję. Inauguracyjne posiedzenie organu odbyło się 22 stycznia w siedzibie starostwa.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie zainaugurowała działalność w kadencji 2021 – 2024. W miniony piątek, starosta Stanisław Bielik wręczył powołania do prac w radzie 16 osobom rekomendowanym przez działające na terenie powiatu organizacje związkowe i pracodawców, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz samorząd.
 
Najbliższe cztery lata organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy działać będzie w następującym składzie: Zbigniew Bachta – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Elżbieta Bryl – Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu,  Leszek Galemba – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników   Indywidualnych „Solidarność”, Tomasz Kopczyński – Konińska Izba Gospodarcza, Piotr Korytkowski – Miasto Konin, Antoni Kulczak – Towarzystwo Samorządowe, Halina Lenartowicz – Rada Powiatu Konińskiego, Marzena Lisiecka – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Remigiusz Ładowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Andrzej Nowak – Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej,  Józef Orkowski – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Zbigniew Piguła – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Piotr Rybiński – Forum Związków Zawodowych, Marek Skoraszewski – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Andrzej Terka – Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Elżbieta  Tomiak – Fundacja Mielnica.
 
Podczas posiedzenia inaugurującego, nowa rada wybrała spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę. Funkcję Przewodniczącego Rady Rynku Pracy w Koninie na kadencję 2021-2024 powierzyła Prezydentowi Konina, Piotrowi Korytkowskiemu. W razie jego nieobecności pracami rady kierować będzie wiceprzewodniczący, którym wybrany został Marek Skoraszewski.
 
 
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie rozpoczęła nową kadencję
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting