Skocz do zawartości

Styczeń

Strona główna

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza  mieszkańców wsi, liderów, sołtysów oraz samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Celem konkursu jest promocja idei funduszu sołeckiego.

Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs jest realizowany we współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy, a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy złożyć lub wysłać pocztą tradycyjną do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Dokumentację można również dostarczyć osobiście bądź poprzez firmę kurierską.
 
Więcej informacji, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu, na stronie: http://www.funduszsolecki.eu
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting