Skocz do zawartości

Sierpień

Strona główna

Wybory do izb rolniczych już 24 września

Zbliżają się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. O tym, kto zasiądzie w radach na kolejną kadencję rolnicy zadecydują już 24 września. Jednak głosownie nie odbędzie się w gminach, w których zgłosi się tylu kandydatów, ile jest mandatów.
 
28 lipca br. upłynęła VI kadencja samorządu rolniczego obejmująca lata 2019-2023. W myśl obowiązujących przepisów, co 4 lata izby rolnicze muszą samodzielnie zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. Członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród uprawnionych członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.
 
Wybory dzielą się na dwa etapy. W pierwszym z nich w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). W drugim etapie wyborów, na pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych WIR zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które do 5 listopada br. wybierze spośród swego grona zarząd, komisję rewizyjną i komisje problemowe.
Uwaga:

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są w dniach 31 sierpnia oraz 4 września br. w godz. 10.00 - 14.00 w Urzędach Gmin.
 
Izby Rolnicze to samorząd zawodowy rolników. Zadaniem Izb jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim podmiotów. Aby polska wieś miała swoją reprezentację i mogła skutecznie wspierać polskich rolników konieczne jest dokonanie wyboru właściwych delegatów. Frekwencja w wyborach do izb ma ogromne znaczenie. Z silnym mandatem społecznym skuteczniej można reprezentować interesy rolników w rozmowach z władzami.
Dlatego tak ważny jest udział rolników w wyborach do Izb Rolniczych!
 
Szczegółowych informacji na temat zbliżających się wyborów do rady powiatowej izby rolniczej w Koninie udziela biuro powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie przy ul. Hurtowej 1, pokój nr 205; tel.: 791 500 555

 
   
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting