Skocz do zawartości

Sierpień

Ponad 570 tysięcy na komputery dla dzieci z rodzin zastępczych

173 laptopy wraz z akcesoriami komputerowymi trafią niebawem do dzieci z rodzin zastępczych w powiecie konińskim. Samorząd pozyskał na ten cel ponad 570 tysięcy złotych w ramach rządowych działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii covid-19.

Powiat Koniński przystąpił do programu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na mocy umowy podpisanej 29 lipca br. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a przedstawicielami Zarządu Powiatu, do powiatowego budżetu wpłynie wparcie finansowe w wysokości 573 351,81 zł (w tym 483 220,90 zł ze środków europejskich oraz 90 130,91 zł ze środków krajowych). Ministerialne pieniądze w całości przeznaczone zostaną na działania wspierające rodziny zastępcze, a dokładnie na zakup wyposażenia teleinformatycznego do realizacji nauki zdalnej dzieci i młodzieży oraz środków ochrony osobistej dla rodzin.

Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie konińskim. 

„Zanim złożyliśmy do wojewody zapotrzebowanie na środki z tego projektu, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb rodzin zastępczych na naszym terenie. Jeszcze przed uruchomieniem programu wiedzieliśmy, że w rodzinach, w których przebywa więcej dzieci, były trudności z organizacją nauki online, bo brakowało odpowiedniej ilości sprzętu oraz szybkiego Internetu. Stąd pojawienie się możliwości pozyskania dużych pieniędzy na wsparcie naszych rodzin w procesie zdalnej edukacji, było dla nas ogromną motywacją do podjęcia w krótkim czasie wielu działań, by spełnić wszystkie programowe wymagania. Udało się i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, bo pozyskaliśmy nawet większe środki niż wstępnie zakładaliśmy. Ostatecznie, powiat otrzymał ponad 570 tysięcy zł, dzięki którym kupimy laptopy, słuchawki i mikrofony dla wszystkich umieszczonych w pieczy 173 dzieci powyżej szóstego roku życia, a także przekażemy rodzinom 11 700 maseczek ochronnych, 3 300 rękawiczek oraz 456 litrów płynu dezynfekującego” – mówi Elżbieta Sroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Program będzie realizowany przez PCPR w Koninie w okresie wakacji, tak by sprzęt komputerowy trafił do podopiecznych jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostanie on bezpłatnie użyczony rodzinom zastępczym na okres pięciu lat.

„W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy wzrost liczby dzieci trafiających do  rodzin zastępczych  i stosunkowo małą liczbę dzieci powracających do rodzin biologicznych. Niewątpliwie jest to jeden ze skutków trwającej pandemii i związanej z nią izolacji domowej, zdalnej edukacji, braku możliwości pobytu w placówkach, typu ogniska wychowawcze i świetlice socjoterapeutyczne, a także zdalnej pracy kuratorów i asystentów rodzin. Od początku roku w naszym powiecie skierowano do rodzin zastępczych aż 44 nowych dzieci, czyli więcej niż w ciągu całego 2019 r. Aby zapewnić im opiekę, musieliśmy utworzyć 4 nowe rodziny zawodowe i 3 niezawodowe” – informuje dyrektor Sroczyńska. 

Rozwijanie pieczy zastępczej jest jednym z priorytetów powiatu konińskiego konsekwentnie realizowanym od 2000 r. Obecnie system pieczy tworzą 64 rodziny spokrewnione, 29 niezawodowych, 12 rodzin zawodowych, 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, 3 rodzinne pogotowia oraz 3 rodzinne domy dla dzieci. Łącznie pod opieką 112 rodzin zastępczych znajduje się 183 dzieci.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting