Skocz do zawartości

Sierpień

Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał  dotacje na realizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Oświata i wychowanie; Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ochrona i promocja zdrowia.

Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację zadań publicznych stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego nr 202/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygniecie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting