Skocz do zawartości

Luty

Strona główna

Konferencja nt. Modelu Wsparcia Międzysektorowego

Starosta Koniński zaprasza na konferencję dotyczącą projektu „Model Wsparcia Międzysektorowego”.

Wydarzenie odbędzie się 27 lutego (poniedziałek), o godzinie 10.00 w konińskim starostwie (sala nr 252). Weźmie w nim udział ok. 70 osób reprezentujących instytucje i placówki realizujące w powiecie konińskim zadania edukacyjno-wychowawcze.

W ubiegłym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jako jedyna placówka w Wielkopolsce przystąpiła do programu „Model wsparcia międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin. Mapa wdrożeniowa modelowego rozwiązania w obszarze JST”. Celem projektu jest opracowanie (do końca sierpnia 2023 r.) modelu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wypracowany zbiór rozwiązań będzie działał na terenie całego powiatu konińskiego, a docelowo posłuży do stworzenia modelu wsparcia o charakterze ogólnopolskim.

W związku z realizacją projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zorganizowało grupy badawcze i wyznaczyło koordynatorów do spraw dzieci oraz uczniów i młodzieży, a także stworzyło mapę zasobów w powiecie. Przeprowadziło również badania przesiewowe (na podstawie standaryzowanych arkuszy obserwacji) 417 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat oraz 520 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, tj. od 7 do 18 roku życia. Z każdej grupy wiekowej wyłoniono 10 osób, które zostaną objęte wsparciem indywidualnym.  Zastosowane rozwiązania posłużą do stworzenia w powiecie modelowego systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami.

Na realizację całego projektu PCPR w Koninie otrzymało blisko 250 tysięcy złotych, do wykorzystania w 2023 r. zostało jeszcze 140 tysięcy.

Program „Model wsparcia międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin. Mapa wdrożeniowa modelowego rozwiązania w obszarze JST” powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Realizuje go Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z partnerami: czterema uniwersytetami oraz trzydziestoma sześcioma powiatami. 

Podczas konferencji poświęconej projektowi omówione zostaną następujące zagadnienia:

10.00 – Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – temat omówią łącząc się z uczestnikami spotkania online: dr hab. Edyta Widawska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr hab. Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Radosław Piotrowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Katarzyna Świeczkowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

11.00 – Włączenie podmiotów na poziomie powiatu w lokalną sieć wsparcia międzysektorowego (WM) – Tomasz Kubalak, kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

11.30 – Opracowanie zasad koordynacji w sieci WM dla dzieci, uczniów i rodzin, w tym kryteriów włączania i wyłączania podmiotów do sieci WM – Elżbieta Sroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Koninie.

13.00 – Zakończenie.
Konferencja nt. Modelu Wsparcia Międzysektorowego
Konferencja nt. Modelu Wsparcia Międzysektorowego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting