Skocz do zawartości

Luty

Strona główna

Już dziś złóż wniosek na dofinansowanie wykonania muralu!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza NGOsy do wzięcia udziału w otwartym konkursie. Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:
  • ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz  roli wody w lokalnych ekosystemach;
  • wykonania antysmogową farbą do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na ten cel 100 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 90%.
 
W konkursie zostaną wybrane oferty realizacji zadań publicznych, zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego.
 
Oferty można składać do 4 marca 2022 roku.
 
Polecamy i zapraszamy do udziału.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting