Skocz do zawartości

Luty

Strona główna

Targi ANGUA 2021 – nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi ANUGA 2021, Kolonia (Niemcy) wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, które odbędą się w dniach 9-13 października 2021 r.
 
Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.
 
Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem proszone są  o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG, na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl lub pocztą, do 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).
 
Więcej  informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne TUTAJ.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting