Skocz do zawartości

Luty

Strona główna

Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „ Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” realizuje projekt w ramach którego oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczno  – terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego.
     
Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Skutki epidemii wywołanej przez covid-19 widoczne są w środowisku, w którym działamy, wśród naszych podopiecznych,

beneficjentów projektów. Izolacja społeczna wymusiła odwołanie stałych zajęć stacjonarnych. Obserwuje się negatywne konsekwencje koniecznej izolacji społecznej dla rodzin, młodzieży i seniorów zmagających się z niepełnosprawnością w sferze psychicznej: osamotnienie, stany lękowe i depresyjne, problemy wychowawcze i partnerskie, finansowe, problemy w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi.

Proponowana  przez stowarzyszenie realizacja zadania w tym obszarze jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego ma znaczenie zwłaszcza dla osób, których niepełnosprawność znacznie utrudnia komunikację z otoczeniem. Poprzez dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych realizacja zadania będzie miała większe znaczenie dla podniesienia aktywności środowiska wszystkich grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Coraz częściej jednym z dostępnych instrumentów pozyskiwania informacji i dostępu do poradnictwa staje się kontakt on-line. Z takiej formy kontaktu najchętniej korzystają osoby posiadające duże utrudnienia w przemieszczaniu się. Projekt wychodzi  naprzeciw tym potrzebom.

Miejscem realizacji zadania jest przestrzeń wirtualna – świadczenie wsparcia specjalistycznego za pomocą komunikatorów internetowych i/lub kontaktu telefonicznego oraz konsultacje stacjonarne. Beneficjent może korzystać z pomocy psychologa, w zależności od potrzeb, na jednej lub wielu sesjach. Udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej odbywać się będzie w warunkach zapewniających intymność i bezpieczeństwo, z zachowaniem zasad poufności i etyki zawodowej oraz profesjonalizmu specjalisty. Stowarzyszenie udostępnia pomieszczenie na prowadzenie zajęć, wyposażone w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji stacjonarnych. Odbiorcami zadania mogą być  osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia polegającego na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego. Weryfikacja miejsca zamieszkania odbywać się będzie podczas pierwszej konsultacji wstępnej. Przed przystąpieniem do projektu wnioskodawca wypełni kartę uczestnika z danymi. Osoby potrzebujące wsparcia będą umawiane na spotkania ze specjalistami. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z poradnictwa za pomocą komunikacji on-line/via telefon.

Czas trwania konsultacji to 60 minut. Ilość konsultacji na 1 osobę: minimum 1, maksymalnie 10,
 
Projekt trwa od grudnia 2020 do  31 sierpnia 2021
Tel.  psycholog  508 285 680, terapeuta   502 285 680

Formularz zgłoszeniowy

 
Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting