Skocz do zawartości

Luty

Strona główna

Ruszył nabór na rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku. Rachmistrze będą pytać o podstawowe dane, takie jak: dane, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, poziom wykształcenia. Nie zabraknie również danych związanych z pracą zawodową oraz stopniem niepełnosprawności. Ważne dla rachmistrza będzie też miejsce zamieszkania czy przebywania za granicą oraz informacje związane z gospodarstwem domowym, rodziną, domem.

Kto może zostać rachmistrzem spisowym?
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać takie warunki: mieć ukończone 18 lat; cieszyć się nieposzlakowaną opinią; posiadać co najmniej średnie wykształcenie; posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie; nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
-  osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Oznacza to, że po raz pierwszy trzeba będzie samodzielnie wypełnić ankietę. Oczywiście nie każdy np. ze względu na stan zdrowia czy wiek będzie mógł spisać się z wykorzystaniem ankiety elektronicznej, ale wówczas można liczyć właśnie na pomoc rachmistrzów spisowych. Rachmistrzowie będą bowiem zbierali dane również poprzez wywiad telefoniczny albo też wywiad bezpośredni. Będzie to jednak metoda uzupełniająca, a nie główna, wykorzystywana podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Źródłu : https://spis.gov.pl/
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting