Skocz do zawartości

Luty

Strona główna

Laureaci stypendiów Starosty Konińskiego

Stypendia Starosty Konińskiego motywują młodzież do pracy. Potwierdza to kolejny rekord. W tym roku pieniądze za wyniki w nauce pobierać będzie stu pięćdziesięciu dwóch uczniów.
 
Rok szkolny 2019/20 był wyjątkowy. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Powiat koniński, jako organ prowadzący, uruchomił niezbędne procedury i podjął działania wspierające szkoły w realizacji zadań w tym trudnym okresie. Między innymi, aby usprawnić prowadzony przez placówki proces nauczania na odległość, samorząd aplikował z uruchomionych przez rząd programów o środki na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli. Odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości wymagało ogromnego zaangażowania ze strony nauczycieli, ale też i odpowiedzialności oraz samodyscypliny uczniów.
 
Rekordowa liczba, 152 stypendystów pokazała, że mimo wielu dolegliwych aspektów nauki na odległość, osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce jest możliwe i  zależy przede wszystkim od chęci oraz umiejętności młodych ludzi do samodzielnej nauki i indywidualnej organizacji dnia pracy.
 
W związku z dużą liczbą uczniów, którzy zakończyli poprzedni rok szkolny ze średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75, samorząd powiatu konińskiego przeznaczył na pomoc stypendialną w 2021 r. 264 tysiące złotych. Dzięki temu, gratyfikację finansową za osiągnięcia w nauce otrzymają wszyscy uczniowie spełniający kryteria przyznawania stypendium Starosty Konińskiego.
 
Ze wsparcia powiatu dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku: 56 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 51 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, 38 - z Zespołu Szkół w Kleczewie oraz 7 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Wszyscy stypendyści otrzymywać będą po 200 zł miesięcznie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku stypendystów klas programowo najwyższych - przez sześć miesięcy.
 
Z powodu sytuacji epidemicznej, uroczystość wręczenia stypendiów z udziałem wszystkich nagrodzonych uczniów została zastąpiona spotkaniem przedstawicieli samorządu powiatu z delegacjami szkół. Symboliczne wręczenie listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o przyznaniu stypendiów odbyło się w czwartek 25 lutego w sali balowej Pałacu Bronikowskich w Żychlinie.
 
 
Laureaci stypendiów Starosty Konińskiego
Laureaci stypendiów Starosty Konińskiego
Laureaci stypendiów Starosty Konińskiego
Laureaci stypendiów Starosty Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting