Skocz do zawartości

Listopad

Strona główna

Prawie 550 tysięcy dla DPS w Ślesinie

Powiat pozyskał dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie ponad pół miliona złotych na środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i preparaty odkażające.

Do niedawna Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie zmagał się koronawirusem. Obecnie, zarówno wśród pensjonariuszy, jak i pracowników placówki nie ma potwierdzonych aktywnych przypadków wirusa, a stan ich zdrowia nie daje powodów do niepokoju.  Jednostka pracuje w trybie rotacyjnym, a od 19 listopada wraca do grafiku sprzed pandemii. Nadal jednak pozostanie zamknięta dla osób z zewnątrz i będzie działać w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Wszystkie pomieszczenia są systematycznie odkażane lampami bakteriobójczymi oraz środkami dezynfekującymi oraz pożyczonym ozonatorem.

Aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę mieszkańcom i personelowi Domu, podjęte zostały działania mające na celu pozyskanie wsparcia zewnętrznego w zakresie wyposażenia domu w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i preparaty odkażające. Powiat koniński pozyskał 511 559,20 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Środki te, zgodnie z celem projektu, zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowniczych. Dzięki udziałowi w projekcie DPS w Ślesinie zostanie wyposażony m.in. w: 3 ozonatory, 4 koncentratory tlenu, 10 pulsoksymetrów, 7 lamp bakteriobójczych, 5 zamgławiaczy, 2 bramy-śluzy oraz środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice, maseczki FFP3, rękawice, ochraniacze na buty). Środki w wysokości 13 800 zł zostaną wykorzystane na przygotowanie trzech izolatek, a 274 050,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowniczych (które w kwocie 1 450 zł dla każdego pracownika miesięcznie wypłacane będą przez trzy miesiące).

Kolejne dodatkowe pieniądze dla placówki, to 35.363,28 zł pozyskane w ramach realizowanego przez NFZ projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.  Przyznane jednostce środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla czterech zatrudnionych w DPS pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla personelu.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting