Skocz do zawartości

Listopad

Strona główna

Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.
Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. przyjął projekt tego dokumentu wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. Celem zapewnienia udziału społeczeństwa w konsultacjach (zgodnie z art. 17 ust. 4 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), projekt tego dokumnetu został zamieszczony na stronie: https://bip.umww.pl/
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 626 64 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting