Skocz do zawartości

Lipiec

Strona główna

Konkurs dla KGW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 2 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 1,5 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Konkurs trwa do 29 września 2023 r. 

Założenia konkursu:
  1. Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 r. poz. 165, 1240).
  2. Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).
  3. Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego nawiązującego do lokalnych tradycji.
  4. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.).
  5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr.
Zgłoszenia oceniane będą pod względem:
  • jakości i estetyki,
  • oryginalności,
  • wykorzystania materiałów naturalnych przy tworzeniu pracy,
  • możliwości dalszego powielania pracy jako gadżetu do promowania ARiMR.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 13 października 2023 r. na stronie internetowej: www.gov.pl/web/arimr.

Źródło: ARiMR
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting